My Image
MiniBase.org
Welcome to MiniBase.org
Site logo
Site logo

New release of Min Database - March 2015 (v2.0)


ENGLISH TEXT
A new version of the program Min Database has arrived!
This is version 2.0, released march 2015 - and will of course be free for all registered customers.

This version includes some bug fixes. Most minimal and one vital error when printing. In addition, it directed that we now use minibase.org and no longer uses mindatabase.com.

Have you already installed and registered the program, you only need to uninstall this in windows. Key file "mindatabase.dat" remains in folder and all saved settings will work as before - see otherwise operating instructions accompanying the program for more info just about this. We are no longer using code signing from Comondo. This was too expensive. So the new version contains no code signing.

Good luck with your new and improved version of Min Database.


NORSK TEKST
En ny utgave av programmet Min Database har kommet!
Dette er versjon 2.0, released mars 2015 - og vil selvsagt være gratis for alle registrerte kunder!

Denne versjonen inneholder endel feilrettinger. De fleste minimale og 1 vital feil ved utskrifter. I tillegg er det rettet på at vi nå benytter minibase.org og ikke lenger bruker mindatabase.com.

Har du allerede installert og registert programmet, trenger du kun avinstallere dette i windows. Nøkkel-filen "mindatabase.dat" blir liggende i mappa si og alle lagrede innstillinger vil virke som før - se ellers brukerveiledningen tilhørende programmet for mer info akkurat om dette. Vi bruker ikke lenger codesigning fra Comondo. Dette ble for dyrt. Så den nye versjonen inneholder ingen code signering.

Lykke til med din nye og forbedrede versjon av Min Database v2.0


Brand new release of Better Diary

Better Diary can store images with your daily note in your diary. Better Diary is fast, and can hold many years of information at your fingertip!

Easy take or import images from your Camera Roll to your diary. Easy create or update your daily note with one finger tap!

Great and very easy monthly overview of your personal diary entries. The App also have a nice list, you can show old diary entries with or without images – or store old diary entries easily with the date selector.

Better Diary support your date format used in your country, and will adapt to your date format you have chosen in your iPhone settings for your language.

You also have the ability to set on or off animations and sound in your iPhones setting for Better Diary, if you like.

Better Diary is at your fingertip – use it for personal use – or share it.
You can also share your diary, with the share button if you prefer. You can use your diary like a blog who other people can see, and share your daily note and/or image to online services etc. You can also export your daily diary with image to mail if you prefer.

You will also have full access to a homepage for Better Diary, with many tips and hints.
Get Better Diary, and your never forget anything.


- Give Better Diary a chance. We are sure you will not regret. Seamless functionality all the way.

Best from Better Diary TEAM

minibase.no

Vi flytter til norsk domene også snart!
Snart kan du bruke MINIBASE.NO istedenfor MINIBASE.ORG
Domene er allerede i drift, vi trenger bare flytte sidene over til den nye adressen.

Husk:

minibase.no
eller
minibase.org

mvh
Morten Steenberg

Min Dagbok for Mac = Sant

Snart kan du benytte Min Dagbok for Windows på din Mac.

Arbeidet med en hybrid-versjon av Min Dagbok for Windows tilpasset Mac er påbegynt. Vi har fått mange spørsmål om det finnes en Mac-utgave. Denne utgaven vil bli 100% identisk til Windows-versjonen. Det vil kun bli laget et «skall» utenpå Windows-versjonen, slik at programmet kan kjøres på en Mac.

demobilde1

Fordelen med denne versjonen er at du kan kopiere inn din gamle database og beholde alt du eventuelt måtte ha lageret på en Windows-versjon. Det vil også være mulig å «flytte» mellom både Mac- og Windows utgaven (og motsatt), hvis du ønsker dette.

Programmet blir testet med OSX v10.9 (Mavericks). Det gis ingen garanti for stabiliteten til OSX utgaven, da det vil bli benyttet et tredjeparts program (Wine) pakket inn i Mac-versjonen av programmet. Men copyright og brukerregistrering følger våre vanlige krav, en lisens til en maskin. Mac-utgaven vil bli ansett som eksperimentell, på nåværende stadie.

- Det er et ønske at Mac-brukere også skal ha muligheten til å benytte Min Dagbok.
- Lisensnøkkel vil passe både til Windows- og Mac utgaven.

Selve programmet blir større på harddisken din og downloade for første gang. Vedrørende hastigheten, merkelig nok, virker det som Mac utgaven er raskere, tildels meget raskere.

Følg med.

Velkommen til nye hjemmesider på MiniBase.Org

MiniBase.Org har fått en ansiktløftning og helt nye hjemmesider er laget. Vi håper du liker de nye sidene. Oppdateringer følger.

Hjemmesidene til programmet Min Database for Windows (som nå har egne hjemmesider på mindatabase.com) skal etter planen flyttes over til MiniBase.Org i løpet av året. Du kan allerede nå downloade og kjøpe programmet her på til MiniBase.Org

Cdrom utgave

Helt siden 2009 har alle som kjøpte Min Dagbok for Windows også fått gratis tilsendt cdrom utgaven også.

F.o.m. første januar 2014 sluttet vi med å dele ut gratis cdrom til kunder som bestilte min dagbok for windows.
Utgiftene til produksjon og trykking ble alt for høye i forhold til prisen for programmet, vi beklager dette.


Vi har forsatt noen igjen, så skulle du virkelig behøve cdrom også, kan dette bestilles må et tillegg i prisen på kr. 100,- som dekker utgiftene til produksjonen av cdrom og porto. Vi understreker at dette uansett gjelder kun til norske post-adresser.
 You are at: